Thursday, April 18, 2013

Sifat 20 ALLAH Taala


 
1. SIFAT WAJIB : WUJUD  maknanya Ada
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu ada. Mustahil Allah itu tiada.


2. SIFAT WAJIB :QIDAM maknanya Sedia
SIFAT MUSTAHIL : Allah itu sedia ada. Mustahil didahului oleh Adam (tiada)
 

3. SIFAT WAJIB : BAQA maknanya  Kekal
SIFAT MUSTAHIL : Allah itu bersifat kekal. Mustahil ia dikatakan fana (binasa)
 

4. SIFAT WAJIB : MUKHALAFATUHU LILHAWADIS maknanya Tidak sama dengan yang baharu
SIFAT MUSTAHIL : Allah itu tidak mempunyai sifat-sifat yang baharu yakni dijadikan dan dihancurkan. Mustahil bersamaan dengan yang baharu.
 

5. SIFAT WAJIB : QIYAMUHUU BINAFSIH maknanya  Berdiri dengan dirinya sendiri
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu bersendiri. Mustahil tidak berdiri dengan dirinya sendiri atau berdiri pada lainnya.
 

6. SIFAT WAJIB : WAHADAANIYAT maknanya Esa
SIFAT MUSTAHIL : Allah itu Maha Esa Dzat-Nya, Esa sifat-Nya dan esa juga perangai-Nya. Mustahil ia mempunyai Dzat, sifat dan perangai yang berbilang-bilang.

 7. SIFAT WAJIB : QUDRAT
maknanya Kuasa
SIFAT MUSTAHIL : Alah Taala itu Maha Berkuasa. Mustahil Allah itu lemah atau tidak berkuasa.

8. SIFAT WAJIB : IRADAT
maknanya Menentukan
SIFAT MUSTAHIL : Allah itu Menentukan segala-galanya. Mustahil Allah Taala itu terpaksa dan dipaksa.

 9. SIFAT WAJIB : ILMU
maknanya Mengetahui
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu amat mengetahui segala-galanya. Mustahil Allah tidak mengetahui.

10. SIFAT WAJIB : HAYAT
maknanya Hidup
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu sentiasa hidup yakni sentiasa ada. Mustahil Allah Taala itu tiada atau mati.

11. SIFAT WAJIB : SAMA
maknanya Mendengar
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu tidak tuli (pekak). Mustahil Allah tuli atau tidak mendengar.

12. SIFAT WAJIB : BASAR
maknanya Melihat
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu sentiasa melihat. Mustahil Allah Taala itu buta.

13. SIFAT WAJIB : KALAM
maknanya Berkata-kata
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu berkata-kata. Mustahil Allah Taala itu tidak bercakap atau bisu.

 14. SIFAT WAJIB : QOODIRUN
maknanya Maha Kuasa
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu amat berkuasa sifatnya. Mustahil bagi Allah memiliki sifat lemah atau tidak berkuasa.

15. SIFAT WAJIB : MURIIDUN
maknanya Menentukan
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu berkuasa menentukan apa yang dikehendakinya. Mustahil sifatnya terpaksa atau dipaksa.

16. SIFAT WAJIB : AALIMUN
maknanya Maha Mengetahui
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu maha mengetahui. Mustahil Allah Taala itu jahil atau tidak mengetahui.

17. SIFAT WAJIB : HAYUUN
maknanya Hidup
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu Maha Hidup dan menghidupkan alam ini. Mustahil pula Allah itu mati.


18. SIFAT WAJIB : SAMI'UN
maknanya Mendengar
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu maha mendengar. Mustahil jika Allah Taala tidak mendengar atau tuli.

19. SIFAT WAJIB : BASIIRUN
maknanya Melihat
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu melihat semua kejadian di muka bumi. Mustahil jika sifat Allah itu tidak melihat atau buta.20. SIFAT WAJIB :
MUTAKALLIMUN maknanya Maha Berkata-kata
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu berkata-kata. Mustahil jika Allah Taala bisu atau tidak boleh berkata-kata.